Receptfornyelse

Receptbestilling
Al fornyelse af medicin kan kun ske ved konsultation i klinikken.

Dette er et krav fra sundhedsstyrrelsen fra 2016, og et led i akkrediteringen af klinikken.

Undtaget er: gangbesværet, plejehjems beboere og psykisk syge