Særligt, og gældende alle lægerne:

Lægevagt:

 • Alle klinikkens læger dertager i "Lægevagten Region Midt"

Psykiatrisk:

 • Alle læger modtager løbende undervisning og supervision af Psykiater Kenneth Brandt Hansen 
 • Der vil blive lagt vægt på kognitiv terapi og mindfullness ved samtale terapi

Alle læger opdateres løbende fagligt:

 • Ved deltagelse i faglige kurser igennem året, nationalt og internationalt
 • Ved at vi holder adskillige tidsskrifter, Danske og internationale.

Linda Rolfsen, læge

Læge Linda Rolfsen er født i 1972 og uddannet læge fra Århus Universitet i 2000.

Speciallæge i Almen Medicin 2007.

 • Erfaring fra ansættelser på medicinsk, geriatrisk, gynækologisk, obstetrisk,  onkologisk, psykiatrisk, parenkymkirurgisk og skadestuen/ortopædkirurgisk afdeling
 • Vinterbader gennem mange år.
 • Gift og mor til 4 børn.

Leder af Allé Lægerne i kompaniskab med Nikolaj Evaldsen

Linda Rofsen tager ikke nye patienter 

 

Nikolaj Evaldsen, læge

Læge Nikolaj Evaldsen er født i 1969 og uddannet læge fra Århus Universitet i 1998.

Speciallæge i Almen Medicin 2006.

 • Været tilknyttet Odense og Aarhus Universitet med forskning.
 • Været aktiv i Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM) samt uddannelsen af kommende praktiserende læger.
 • Underviser andre læger i faglige emner, f.eks lungesygdomme, hjertesygdomme, Bt-kontrol og kvalitetsudvikling i almenpraksis.
 • Har været tilknyttet Aarhus Universitet som extern lektor i emnerne gynækologi og Øre-næse-hals sygdomme.      
 • Har været ansat af Region Midt som praksiskonsulent.
 • Publiceret forskning omkring vejrtrækningsbesvær og nedsat hjertefunktions udredning i almen praksis.
 • Gift med gynækolog og har tvillingedrenge.

 Leder af Allé Lægerne i kompagniskab med Linda Rolfsen

Nikolaj Evaldsen tager ikke nye patienter!

 

Birgitte Langelund, læge

Læge Birgitte Langelund  er født i 1975 og er færdig uddannet læge fra Aarhus Universitet 2004

Speciallæge i Almen medicin 2014

​Birgitte langelund er fastansat læge i klinikken.

 • Erfaring fra ansættelser på forskellige sygehusafdelinger: medicinsk, ortopædkirurgisk, organkirurgisk, gynækologisk, psykiatrisk og børneafdelingen mm.
 • Arbejdet som lægevikar i Norge samt været ansat som vikar for praktiserende læge i Åbyhøj og Risskov.
 • Gift med arkitekt og har 2 drenge.

 

Danny Amanoal, læge

 

Læge Danny Amanoal er født i 1982 og uddannet læge fra Aarhus Universitet i 2008

Speciallæge i Almen Medicin 2016.

Danny er fast ansat læge i klinikken

 • Erfaring fra flere læge vikariater i Aarhus

 

Gitte Refsgaard, læge

Læge Gitte Refsgaard er uddannet læge fra Aarhus Universitet i 2008

Speciallæge i almen medicin 2017

Gitte er fast ansat i Klinikken

 • 3½ års ansættelse på Århus Universitetshospital bl.a børneafdelingen, medicinsk og kirurgisk afdeling 
 • Bor i skødstrup med mand og 3 børn. 
 • Gymnastiktræner i fritiden. .

Birgitte Giørtz-Carlsen, læge

 

Læge Birgitte Giørtz-Carlsen er født 1973 op uddannet læge fra Aarhus Universitet i 2000

Speciallæge i Almen Medicin 2011.

Birgitte er fast ansat læge i klinikken

 • Erfaring fra ansættelser på medicinsk og endokrinologisk afdeling, organ- og ortopædkirurgisk afdeling/skadestue, gynækologisk/obstetrisk og psykiatrisk afdeling samt børneafdelingen og kræftafdelingen
 • Herudover 7 års ansættelse i almen praksis og 4 års lægevagtsarbejde
 • Bor med mand og 3 børn

Karin Christensen, læge

Læge Karin Christensen er uddannet læge fra Aarhus Universitet i 2008

Speciallæge i almen medicin 2016

Karin Christensen er fast ansat i Klinikken

 • har været ansat i psykiatrien før uddannelse til speciallæge i Almen medicin 
 • Bor i Aarhus. 
 • Roer i fritiden. .

Mikkel Erichsen, læge

Læge Mikkel Erichsen er uddannet læge fra Odense Universitet i 2003

Speciallæge i almen medicin 2017

Mikkel er fast Læge  i Klinikken

 • 3 års ansættelse i Almen Praksis i Danmark.
 • 1 års ansættelse som vikar i Almen Praksis i Norge.
 • 9 års ansættelse på flere sygehuse, herunder bla. på afdelingen for børnesygdomme, medicinsk afdeling, og afdelingen for kvindesygdomme.
 • 1 års ansættelse som læge i Forsvaret.
 • Bor i Aarhus V med hustru og 2 børn. 

Christina Rask Nors , læge

Læge Christina Rask Nors  er uddannet læge fra Aarhus Universitet 2008

Speciallæge i almen medicin 2016

Christina Rask Nors  er fast ansat i Klinikken

Erfaring fra medicinsk, organkirurgisk, psykiatrisk, gynækologisk/ obstetrisk, børneafdeling samt kræftafdelingen.

Herudover 3 års erfaring  som vikar i almen praksis som speciallæge samt lægevagter.

Bor i Aarhus med mand og barn

 

Torsten Konishi, læge

Læge Torsten Konishi er uddannet læge fra Aarhus Universitet i 2008

Speciallæge i almen medicin 2017

Torsten Konishier fast ansat i Klinikken

Speciallæge i almen medicin i 2016

Erfaring fra forskellige sygehusafdelinger herunder ortopæd- og organkirurgisk, medicinsk, gynækologisk, børne og psykiatrisk afdeling. Desuden arbejdet med socialmedicin.

Har siden speciallægeanerkendelse arbejdet som praktiserende læge i Viborg, Bjerringbro, Århus, Ebeltoft og New Zealand

Finn Sørensen, læge

Læge Finn Sørensen er uddannet læge fra Aarhus Universitet i 2014

Finn er i hoveduddannelsesforløb til almen praksis, med tilknytning til klinikken frem til april 2021

 • 1 års ansættelse i almen praksis
 • Siden 2016 lægekonsulent i Røde Kors' asylcentre
 • Siden 2010 lægevikar på Kræftafdeling i Aalborg med primær fokus på lunge-, hud- og brystkræft
 • Tidl. ansættelse i Århus Kommune, bla. arbejdet med misbrugsbehandling, integration og sygemeldte borgere
 • Bor med kæreste og vores søn
 • Løbe træner en del og tilbringer tid i naturen med fiskeri og jagt

 

Anna Budtz-Lilly , læge

Læge Anna Budtz-Lilly er uddannet læge fra Aarhus Universitet i 2005

Hun er født 1972

Har en phd i almen medicin indenfor funktionelle lidelser

Har 3 børn og en mand

Anna er i afsluttende forløb i almen praksis, med tilknytning til klinikken frem til sommeren 2020

 

Goutam Natkunarajah, læge

Læge Goutam Natkunarajah er  færdiguddannet i Odense i januar 2019. 

Goutam er KBU-forløb i almen praksis, med tilknytning til klinikken  fra august 2019  frem til februar 2020